fbpx

Національна програма #КіберСіч

‘Кібер Січ’, це унікальний проект, важливість якого важко переоцінити. Ми не тільки освічуємо молодь про ризики в кіберпросторі, але й активно працюємо над розвитком їхніх навичок у цифровій безпеці. Це проект нового покоління, який формує стійку та освічену спільноту, готову до викликів цифрової ери.

Дмитро Суходольский, ветеран війни, отримав поранення на Харківсьокму напрямку. керівник проекту #КіберСіч

Мета програми: зменшити на 50% негативний вплив комп’ютерних проявів (та злочинів) на суспільство, в тому числі на підлітків та соціально незахищених верств населення, через залучення ветеранів (резидентів програми #ВрятуйКінцівку, які пройшли реабілітацію, адаптацію та відповідну підготовку для участі у програмі в якості наствників)

Реалізація: створення молодіжного руху, побудованого за принципами гейміфікації, в якому кожен учасник робить внесок в загальну кібербезпеку.

 

З кого складається #КіберСіч?

Ветерани до 35 років

Військові, які були поранені на війні, чиї подвиги можуть мотивувати молоде покоління на боротьбу із загрозами, тільке вже в кібер просторі. 

Молодь від 12 до 25 років

Молоді люди, які мають бажання досконало опановувати кіберпростір, долучатись до кіберспротиву, та отримувати знання і досвід в IT технологіях.

Проблема: відсутність у молоді знань про потенційні небезпеки кіберпростору призводить до множення кіберзлочинців та кібершахраїв (в тому числі з країни агресора). Це збільшує ризик негативного впливу на молодих людей терористичної та злочиної пропаганди, сприяє відтоку ресурсів що знижує кількість допомоги для підтримки захисників. Ветерани в свою чергу -готові до перенавчання та продовження боротьби через допомогу молоді подолати всі інші негарарзду».

Ключові завдання програми:

 1. Навчити молодь протидіяти кіберзрочинцям (в тому числі у благодійності) через залучення фахівців, ветеранів та публічних людей;
 2. Сформувати у молоді позитивну (трендову) думку про КІберПоліцію та забезпечити формування з молоді дієвої та активної команди допомоги боротьби з кібернебезпекою (під керівництвом ветеранів (колишніх поранених) програми;
 3. Допомогти залежним від кіберпростору та їх сімям;

 

Завдання КіберСічі:

 1. Забезпечити розробку та адаптацію методик викладання знань протидії кіберзлочинам для молоді та їх батьків із залученням педагогічного складу освітніх установ (районного, міського, обласного та національного підпорядкування сфери освіти України) та відповідних департаментів КіберПоліції;
 2. Узгодити та впровадити систему надання підліткам (молодим людям) та їх рідним необхідних знань про загрози кіберзлочинів та про їх наслідки, зважаючи на війну із ворогом, розвиток технологій, ШІ та інші обставини;
 3. Формувати у молоді навички цифрової грамотності та безпеки в тому числі – щодо відповідального використання інтернет-ресурсів та цифрових девайсів;
 4. Розвивати у дітей та підлітків здатність розпізнавати шахрайські прояви в Інтернеті (небезпечні для суспільства та індивідуума), в тому числі – у сфері благодійності та організовувати можливість їх участі у волонтерських соціальних проектів по виявленню потенційних злочинців;
 5. Зменшувати шкідливий вплив на здоров’я молоді – цифрових гаджетів, через допомогу дітям, підліткам та їх родинам долати наслідки безвідповідального користування цифровими гаджетами (в тому числі – задля подолання ігрових залежностей) через профілактичні, освітні та реабілітаційні програми;
 6. Сприяти проведенню професійної орієнтації молоді (щодо можливої її інтеграції у КіберПоліцію через подальше навчання) за допомоги формування необхідних навичок роботи з небезпечним цифровим всесвітом (враховуючи зменшення шкоди в тому числі – через допомогу у виявлені шахраїв).
 7. Розробити сприятливе середовище для зменшення впливу ігрових залежностей на підлітків та молодих людей за рахунок спільних дій з міжнародними структурами, включаючи підрозділи КіберПоліції світу, які мають подібні мету, завдання, цінності та зможуть допомогти з досвідом та ресурсами

Основні напрямки програми

Освітні воркшопи, семінари та курси (з елементами методів «дзеркальної» освіти)
 • Кібербезпека та суспільство: як не стати жертвою шахраїв;
 • Навчання з розпізнавання фішингових сайтів, шахрайських електронних листів та інших алгоритмів злочинців;
 • Етика та безпека в Інтернеті;
 • Програмування та кібербезпека;
 • Кліпове мисилення, лудоманія, маніпуляції, вербовка, прямі трансляції та інше: причини, проблеми, наслідки та протидія;
 • Інформаційний ворог: як виявити кібердиверсанта та побороти його?
Інтерактивні Ігри та змагання
 • Кіберквести на виявлення шахрайських схем та кіберзагроз;
 • Змагання з кіберзахисту та з віртуальних «кібер-боїв»;
 • «Бий та біжи»: як відмовитись від впливу кіберзлочинців (пошук та використання швидких рішень);
 • Організація офлайн терапій, включаючи розумові та фізичні навантаження, а також клубні та командні формати
Співпраця з Кіберполіцією
 • Відвідування заходів, організованих КіберПоліцією;
 • Зустрічі з професіоналами у сфери Кібербезпеки;
 • Розгляд шахрайських проявів та реальних інструментів боротьби з ними;
 • Як використовувати реальні інструменти виявлення кіберзлочинців та шахраїв;
 • Налагодження взаємодії з міжнародними підрозділами КіберПоліції інших країн та з подібними ініціативами, які існують у світі
Соціальні проекти
 • Розробка інформаційних кампаній про небезпеку інтернет-шахрайства;
 • Цифрові (ігрові) залежності, признаки, проблеми, методи лікування та профілактика рецидивів;
 • Волонтерська допомога в розробці та розповсюдженні освітніх матеріалів;
 • «Отаман та його команда»: участь в інтерактивній грі по пошуку шахраїв та по допомозі літнім людям та дітям не ставати жертвами шахраїв;
 • Толерантне ставлення до залежних, допомога їм та їх сім’ям;
Розвиток критичного мислення
 • Дебати та дискусії на тему інтернет-етики та безпеки;
 • Тестування та аналіз: реальна ситуація;
 • Виховання навичок аналітичного мислення через розбір реальних кейсів;
 • Приклади, методи та прийоми критичного мислення

Структура #КіберСіч

Січова рада

Головний керуючий орган кібер січі. Складається з постійних та тимчасових представників кожного куреня. Головуючий ради – Отаман. Обирається голосування всіх членів та волонтерів Січі. Не має строку перебування на посаді, зміну Отамана може ініціювати будь який курін, і буде розглянуто на січовій раді.

Курені

Основна структура одиниця Січі. Кожен курінь має індивідуальний розподіл на комітети та підрозділи, в залежності від завдань, які цей курінь вирішує. Голова куреня обирається його членами та волонтерами. Кожен курінь звітує за роботу на січовій раді через своїх представників. Куріні виконують адміністративні та виконавчі ролі Січі. 

Корпус волонтерів

Волонтервський корпус, одна з найбільших структур Січі. Волонтери закріплюються за конкретним курінем, а також мають можливість бути волонтерами в декількох курінях, якщо кваліфікація та завдання це дозволяють. Волонтерський корпус має власне керівництво, яке обирається занальним голосуванням волонтерів та січової ради. Також має свого представника на січовій раді.